"Opisujemy nasze inwestycje w podmioty oraz słuzymy dobrą radą dla początkującego"

Blog o rynkach finansowych, inwestycjach w przedsiębiorstwa niepubliczne oraz funduszach inwestycyjnych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nasze przedsiębiorstwo współpracuje z wieloma kontrahentami zagranicznymi i krajowymi.

W ubiegłym roku nasz towar zamówili przedsiębiorcy między innymi z Francji, Wielkiej Brytanii i Belgii. Zgodnie z zawartymi umowami wysłaliśmy towar i wystawiliśmy faktury VAT. Niestety niektórzy przedsiębiorcy nie zapłacili nam żadnych pieniędzy, albo zapłacili jedynie zaliczki, które nie pokrywają całej ceny. Pomimo wielu próśb i kierowanych wezwań do zapłaty, nie uiścili oni żadnych należnych nam pieniędzy.

W związku z brakiem zapłaty zmuszeni byliśmy poszukiwać nowych zamówień, ponieważ sami musieliśmy regulować comiesięczne zobowiązania wobec naszych pracowników oraz właścicieli wynajmowanych przez nas lokali. Ponadto postanowiliśmy dochodzić zaległych płatności na drodze sądowej. Nie wiedzieliśmy w jaki sposób wyegzekwować zapłatę od zagranicznych kontrahentów, dlatego po pomc z windykacją należności zgłosiliśmy się do międzynarodowej kancelarii radców prawnych i adwokatów. Kancelaria prowadzi kilka biur w Polsce oraz za granicą, dlatego ma szerokie możliwości prowadzenia spraw sądowych z zagranicznymi dłużnikami. Reprezentujący nas adwokat, współpracujący z kancelarią, zapewnił nas, że windykacja międzynarodowa nie ma dla niego żadnych tajemnic oraz, że załatwi całą sprawę kompleksowo. Wyjaśnił nam jak wygląda windykacja za granicą i co trzeba zrobić. Szybko złożył w naszym imieniu pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym i w ciągu kilku miesięcy mieliśmy europejski nakaz zapłaty, w oparciu o który można prowadzić egzekucję. Następnie pan adwokat złożył do komornika sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W ramach tego postępowania komornik odnalazł rachunki bankowe naszych dłużników, z których ściągnął należne nam pieniądze.

Fotorelacja

biznes

finanse

przedsiębiorstwa