"Opisujemy nasze inwestycje w podmioty oraz słuzymy dobrą radą dla początkującego"

Blog o rynkach finansowych, inwestycjach w przedsiębiorstwa niepubliczne oraz funduszach inwestycyjnych.

usługi prawnicze

W czym może nam pomóc notariusz?

Notariusz, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, pełni czynności, które wymagają formy notarialnej, nadając im jednocześnie charakter dokumentów urzędowych. Wszystkie czynności dokonywane są w języku polskim. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy jedna ze stron domaga się dokonania czynności także w języku obcym.Wśród czynności notarialnych wymienić należy:1. sporządzanie aktów notarialnych, m. in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, Czytaj całość

W czym może nam pomóc notariusz?

W czym może nam pomóc notariusz? Czytaj całość