"Opisujemy nasze inwestycje w podmioty oraz słuzymy dobrą radą dla początkującego"

Blog o rynkach finansowych, inwestycjach w przedsiębiorstwa niepubliczne oraz funduszach inwestycyjnych.

szkolenia z tableau

Analizy biznesowe

We współczesnym wysoce konkurencyjnym świecie biznesu ważne są wszelkiego rodzaju umiejętności analityczne. Praca z danymi dostępnymi na rynku jest wysoce ceniona. Dzięki niej można bowiem ocenić szybko swoją pozycję konkurencyjną i dostrzec ewentualne przewagi, dzięki którym będziemy odróżniali się od innych.  Narzędzie do analiz biznesowych to podstawa przy planowaniu strategicznym. Każde przedsiębiorstwo chcąc utrzymać się na rynku musi prędzej czy później dokonywać choćby szczątkowej analizy dostępnych danych. Bez takiej Czytaj całość

Analizy biznesowe

Analizy biznesowe Czytaj całość