"Opisujemy nasze inwestycje w podmioty oraz słuzymy dobrą radą dla początkującego"

Blog o rynkach finansowych, inwestycjach w przedsiębiorstwa niepubliczne oraz funduszach inwestycyjnych.

radca prawny

W czym może nam pomóc notariusz?

danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;6. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;  7. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;8. sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.Notariusz w ramach swych obowiązków poświadcza:1. własnoręczność podpisu;2. zgodność odpisu, Czytaj całość

W czym może nam pomóc notariusz?

W czym może nam pomóc notariusz? Czytaj całość