"Opisujemy nasze inwestycje w podmioty oraz słuzymy dobrą radą dla początkującego"

Blog o rynkach finansowych, inwestycjach w przedsiębiorstwa niepubliczne oraz funduszach inwestycyjnych.

prawnik

W czym może nam pomóc notariusz?

umowy majątkowej małżeńskiej oraz sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia mających skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;2. sporządzanie poświadczeń;3. spisywanie protokołów m. in. protokołów zgromadzeń spółek kapitałowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni;4. sporządzanie protestów weksli i czeków; 5. przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych i Czytaj całość

W czym może nam pomóc notariusz?

W czym może nam pomóc notariusz? Czytaj całość