"Opisujemy nasze inwestycje w podmioty oraz słuzymy dobrą radą dla początkującego"

Blog o rynkach finansowych, inwestycjach w przedsiębiorstwa niepubliczne oraz funduszach inwestycyjnych.

Lepsze zidentyfikowanie potrzeb kontrahentów, decydentów oraz klientów może doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na płatne badania rynku różnego typu.

Prowadzony przez nas instytut badania rynku pracy wykonuje specjalistyczne badania społeczne i badania rynkowe pośród wielu grup zawodowych a także społecznych. Rozsądne podejście marketingowe powoduje, iż propagowane przez nasz instytut metody badania rynku zaliczane są do najskuteczniejszych w kraju. Dowodem na ten fakt jest szereg publikacji w periodykach i portalach internetowych o tematyce public relations a także marketingowej.

Instytut Badawczy IPC realizuje badania rynku oraz badania opinii publicznej z uwzględnieniem nowoczesnych zdobyczy z obszaru marketingu społecznego. Struktura naszej pracowni skupia centra badania opinii społecznej umiejscowione w największych miastach w kraju. Lista firm badania opinii publicznej, jakie ściśle z nami kooperują, zaprezentowana jest na naszej firmowej witrynie internetowej. Odnajdziecie tam także opisy wykorzystywanych przez nas sposobów badania opinii publicznej w podziale rzeczowym oraz tematycznym rozpoczynając od sposobów czerpiących z public relations a finiszując na dorobku z dziedziny wiedzy marketingowej.

Znany jest taki typ badań rynku, gdzie główną rolę odgrywa socjologia społeczna oraz ewaluacja. Są to tak zwane badania ewaluacyjne, jakich przykłady realizacji odkryjecie w prezentowanych przez nas materiałach zaprezentowanych na witrynie www. Połączenie dokumentacji badawczej a także metod używanych w socjologii poskutkowało wyodrębnieniem niezwykle skutecznej metody badań marketingowych.

Typem badań z dziedziny psychologii i marketingu są badania fokusowe. Wyszkolony prowadzący opracowuje scenariusz badania fokusowego, a następnie powołuje grupy fokusowe według właściwego klucza. Uczestnicy takiego eksperymentu w każdej grupie uzyskują jednostkowe wyniki eksperymentu, a na zakończenie trener agreguje wyniki jednostkowe w rezultaty zbiorcze i uzyskuje końcowe rezultaty badań fokusowych.

Wyniki badań marketingowych dotyczących pracy z domu a także zainteresowania nią wśród pracodawców okazały się średnio ciekawe. Wykonane badania ankietowe z uwzględnieniem reprezentatywnej próby w całym kraju pracodawców potwierdziły, iż nazbyt znaczna liczba przepisów prawnych celowo zachęca do stosowania tej formy zatrudnienia. Na dalsze kroki badań marketingowych oraz prac zrealizowanych w tej tematyce składały się etapy kolejne: wnioski pobadawcze, sporządzenie ankiet badawczych, zagregowanie a także podsumowanie rezultatów, selekcja próbki badawczej, akcja telemarketingowa. Przeprowadzone badania marketingowe a także rezultaty zebrane w ankietach potwierdziły,iż pracodawcy preferują zatrudniać kandydatów do pracy w oparciu o klasyczną umowy o pracę.

Fotorelacja

biznes

finanse

ekonomia

pieniądz

przedsiębiorstwa