"Opisujemy nasze inwestycje w podmioty oraz słuzymy dobrą radą dla początkującego"

Blog o rynkach finansowych, inwestycjach w przedsiębiorstwa niepubliczne oraz funduszach inwestycyjnych.

Doświadczony tłumacz języka rosyjskiego oferuje kompleksowe usługi związane z tłumaczeniem tekstów oraz spotkań.

Oferuję tłumaczenia konsekutywne i szeptane z rosyjskiego. Konsekutywne, czyli polegające na tłumaczeniu słów wypowiedzianych przez mówcę. Mówca przez określony okres czasu przemawia do zebranej publiczności a następnie tłumacz dokonuje tłumaczenia określonego odcinka tekstu. Jest to tłumaczenie pomocne na wszelkiego rodzaju konferencjach, spotkaniach biznesowych oraz zebraniach. 
Tłumacz podczas przemówienia notuje w notesie przemowę mówcy, a następnie tłumaczy tekst. Zaletą takiego tłumaczenia, jest niewątpliwie jego dokładność oraz możliwość korygowania pomyłek gramatycznych mówcy i wyeliminowanie niepotrzebnych przerywników. Tłumacz może nadać odpowiedni kontekst wypowiedzi, mimo pomyłki prelegenta. 
Tłumaczenie szeptane pozwala na dyskretne tłumaczenie.
Pozwala na również na zaoszczędzenie czasu, ponieważ tekst jest tłumaczony na bieżąco, bez przerw. Polega na tym, że tłumacz szepcze do ucha słuchaczowi i tłumaczy mu wypowiedzi osób władających innych językiem. Jest to sposób tłumaczenia pomocny głównie na spotkaniach, gdzie wymagana jest dyskrecja albo gdy tylko jeden z uczestników nie włada językiem, w którym porozumiewa się reszta. Moje tłumaczenia rosyjskiego są jak dotąd doceniane przez klientów, którzy często trafiają do mnie z polecenia innych. 
Jeśli szukasz tłumacza to zobacz tutaj - ten liczne certyfikaty poświadczające znajomość języka rosyjskiego oraz praktyczne wieloletnie doświadczenie, związane z tłumaczeniem języka rosyjskiego. Zapraszam do kontaktu w celu przybliżenia zasad współpracy.

Fotorelacja

usługi

biznes

tłumacz

tłumaczenia

rosyjski